اسلایدر
طرح مرکز افتا برای حمایت از محصولات فاوایی داخلی همگام با سال رونق تولید مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در نظر دارد، در راستای تحقق نامگذاری امسال مقام معظم رهبری در جهت رونق تولید، اطلاعات محصولات فاوایی داخلی (اعم از محصولات سخت افزاری، نرم‌افزاری، سیستم عامل‌ها و میان‌افزارهای مورد استفاده در حوزه‌های سازمانی، افتایی و صنعتی) را که قابل رقابت و بکارگیری بجای محصولات خارجی هستند، جمع آوری کند .
مرکز افتا پس از دریافت و بررسی اطلاعات محصولات داخلی فاوایی، سازمان‌ها و دستگاه‌های زیرساختی کشور را به بکارگیری این محصولات بجای محصولات مشابه خارجی تشویق و ملزم خواهد کرد .
لذا از تمامی تولیدکنندگانی که دارای محصولات افتایی و فاوایی برتر و یا مشابه محصولات خارجی هستند، دعوت می‌شود نسبت به تکمیل «فرم مشخصات محصول فاوایی قابل رقابت با محصولات خارجی» اقدام  و آن را از طریق آدرس پست الکترونیکی arzyabi@afta.gov.ir  به معاونت ارزیابی و اعتبار بخشی مرکز افتا ارسال کنند.
مراحل بعدی و نتیجه بررسی اطلاعات محصولات معرفی شده شرکت‌ها،  به تولید کنندگان محترم اطلاع رسانی خواهد شد.

دانلود  «فرم مشخصات محصول فاوایی قابل رقابت با محصولات خارجی»