اخبار استان ها
دوره آموزشی آشنایی با مخاطرات زیرساخت‌های صنعتی و فاوایی در دوره آموزشی آشنایی با مخاطرات زیرساختهای صنعتی استان خراسان جنوبی، مخاطرات امنیتی و نحوه مواجهه با آن و لزوم تداوم کارکرد سامانه های تحت وب و خدمات رسانی به مردم، تشریح شد. به‌ گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، در این دوره آموزشی، ضمن تشریح مخاطرات امنیتی زیر ساخت های صنعتی و فاوایی و سامانه‌های ارائه خدمات ، اقدامات ویژه حفاظت و امن‌سازی این سامانه‌ها توضیح داده شد. 
در این دوره آموزشی یادآوری و تاکید شد: شناسایی و اشراف بر دارایی‌های اطلاعاتی، شناسایی آسیب پذیری‌ها و رفع آنها، مدیریت مخاطرات سایبری،نحوه پاسخگویی به حوادث زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی ،ضرورت پایش موثر و کنترل رویدادهای شبکه و تداوم و پایداری سرویس‌های مورد استفاده از اهداف اصلی طرح‌های امن‌سازی ابلاغی از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا است.
همچنین بخشنامه دیوان محاسبات استان خراسان جنوبی در مورد لزوم دریافت تأییدیه برنامه‌ها و پروژه‌ها از مرکز مدیریت راهبردی افتا تشریح و اقدامات پیگیری متوجه حراست دستگاه‌های زیرساختی، مطرح شد.