آخرین اخبار
تبیین الزامات امنیتی پایه شرکت های مرتبط با زیرساخت های حیاتی باتوجه به لزوم کاهش مخاطرات فناوری اطلاعات در زیرساخت‌های حوزه پولی – مالی کشور، در جلساتی با حضور بیش از 70 شرکت‌ فناوری اطلاعات نقطه نظر و الزامات مرکز افتا ابلاغ و تبیین شد. به‌گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، در این جلسات که آقایان رضا جواهری رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا؛ مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی و نمایندگان وزارت اطلاعات حضور داشتند، شیوه‌های ارتقاء سطح امنیتی فضای مجازی این زیر ساخت‌ها، بررسی شد.
این نشست‌ها به مدت دو روز در مرکز مدیریت راهبردی افتا برگزار و "الزامات امنیتی پایه شرکت های مرتبط با زیرساخت های حیاتی"  تبیین و بررسی شد، الزامات امنیتی که حداقل انتظارات حاکمیت از فراهم کنندگان سرویس و خدمات برای دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی است.