مقالات مرکز
مفهوم زيرساخت جابجايي پذيري مبتني بر بافتار بر اساس درخواست جهاني براي پشتيباني بهتر از جابجايي پذيري در سيستم هاي اسکادا و مديريت ساختمان توسعه يافت. اين فناوري سبب استفاده بهينه تر از منابع انساني مي شود. کاهش زمان مورد نياز براي راه اندازي يک سيستم جديد را مي توان از بهبودهاي مهم در اين حوزه دانست.
سيستم هاي اسکادا و سيستم هاي مديريت ساختمان (BMS) نوعي واسط ماشين و انسان (HMI) را با سطح بالاي پديداري  به کارکنان بخش عمليات و نگهداري (O&M) ارائه مي کنند تا از سلامت دارايي هاي صنعتي، الکتريکي و تجهيزات ساختماني حفاظت شود. اين سيستم هاي نظارتي گاهي اوقات از اتاق هاي کنترل مرکزي فراتر مي روند و به پلتفرم هاي از راه دور مانند لپ تاپ ها گسترش مي يابند. به اين ترتيب، کارکنان بخش عمليات و نگهداري
مي توانند شرايط تجهيزات را از هر مکاني مشاهده کنند.
کارکنان جابجايي پذير همواره از تکامل سيستم هاي مخابرات، به ويژه در دستگاه هاي نهايي بهره برده اند. امروزه، جابجايي پذيري به دستگاه هاي هوشمند خصوصاً گوشي ها و تبلت ها وابسته است. در واقع، افراد روزبه روز بيشتر به استفاده از دستگاه هاي هوشمند به جاي لپ تاپ ها براي کار از راه دور روي مي آورند. البته نحوه کار افراد با دستگاه هاي همراه نسبت به نحوه کار آنها با رايانه هاي لپ تاپ متفاوت است. از اين رو، رويکردهاي قبلي براي نظارت، عيب يابي، نگهداري و کنترل دارايي هاي صنعتي و ساختماني بايد مورد بازبيني قرار گيرند و معماري جديدي ارائه شود که براي کاربران دستگاه هاي همراه در سيستم هاي اسکادا و BMS بهينه سازي شده باشد.

زيرساخت جابجايي پذيري مبتني بر بافتار
زيرساخت جابجايي پذيري مبتني بر بافتار حول محور ارتقاي ارزش و بهره وري سيستم بر پايه دستگاه هاي همراه هوشمند متمرکز است. اين زيرساخت از فناوري هاي مکان يابي داخلي و خارجي براي ارائه HMI مبتني بر بافتار (C-HMI) بر اساس نزديکي کارکنان جابجايي پذير به تجهيزات استفاده مي کند. کارکنان عمليات و نگهداري اينک مي توانند به کنترل ها و اطلاعات مرتبطي که بر اساس موقعيت فعلي و پروفايل کاربر به صورت خودکار بر روي دستگاه ها دانلود مي شود، دسترسي يابند. اين امر وابستگي به مسيريابي در رايانه هاي استاندارد را در زمان استفاده از دستگاه هاي همراه با صفحات نمايش کوچک از ميان مي برد. نوآوري ساختارشکن حاضر ضمن بهبود ايمني، عملکرد و کارايي عملياتي را ارتقا مي دهد.
زيرساخت C-HMI شامل مجموعه اي از برچسب هاي مکاني که براي مناطق جغرافيايي تحت کنترل (geo-zone) به کار مي روند، يک برنامه کاربردي بر روي دستگاه همراه مبتني بر ميزان نزديکي کاربر و يک سرور جابجايي پذيري مبتني بر بافتار که مسئول ارزيابي و پاسخ به نيازهاي اطلاعاتي و کنترلي کاربران در مکان فعلي آنها است، مي شود. اين سرور به يک سيستم نظارتي اسکادا يا BMS متصل است که ارتباطات را براي پايش و کنترل تجهيزات يا ديگر دارايي ها مديريت مي کند. دستگاه هاي همراه نيز با استفاده از شبکه هاي بي سيم استاندارد به سرور مبتني بر بافتار متصل مي شوند.

برنامه کاربردي HMI مبتني بر بافتار
به لحاظ عملي، در C-HMI به طور معمول ابتدا کارکنان به يک برنامه کاربردي روي دستگاه همراه وارد مي شوند. با قرار گرفتن دستگاه در يک منطقه جغرافيايي، برنامه کاربردي برچسب هاي اعلان بلوتوث و اکسس پوينت هاي وايفاي را شناسايي مي کند. البته ممکن است کارکنان براي تعريف بافتار محيط، يک برچسب NFC يا کد QR را اسکن کنند.
سرور جابجايي پذيري مبتني بر بافتار پايگاه دادها ايجاد مي کند که مناطق جغرافيايي و پروفايل هاي کاربران را با اطلاعات، کنترل هاي تجهيزات، اقدامات و رويدادها مرتبط مي سازد. با بهره گيري از بافتار محيطي و اطلاعات حساب کاربري که توسط برنامه کاربردي دستگاه همراه ارسال مي شود، سرور مي تواند با توجه به بافتار کاربر و مکان، به اطلاعات مورد نياز دسترسي يابد و سپس، اطلاعات و کنترل هاي مربوطه را به صورت خودکار به دستگاه همراه ارسال نمايد.
استفاده از C-HMI مي تواند تمام داده ها و کنترل هاي بلادرنگ مورد نياز براي کنترل نظارتي، مکان بلادرنگ دستگاه هاي همراه و برچسب هاي جغرافيايي دارايي ها و همچنين پيام رساني که در صورت نياز گزارش هاي الکترونيکي ارائه مي کند را به سيستم هاي اسکادا يا BMS بيفزايد. اين سيستم همچنين از اطلاعات ضروري براي اجراي گام هاي خودکار بر اساس رويدادها برخوردار است. براي مثال، در مورد يک رويداد مرتبط با امنيت يا ايمني، بايد به صورت خودکار هشداري به کارکنان حاضر در مناطق تحت تأثير ارسال شود. به علاوه، C-HMI با نظارت بر مناطق، اقدامات مناسب را به سيستم نظارتي ارسال مي کند. براي مثال، زماني که آخرين نفر منطقه را ترک مي کند، چراغ ها به صورت خودکار خاموش شوند.

تأثير يک فناوري ساختارشکن
مفهوم زيرساخت جابجايي پذيري مبتني بر بافتار بر اساس درخواست جهاني براي پشتيباني بهتر از جابجايي پذيري در سيستم هاي اسکادا و BMS توسعه يافت. در طول دو سال گذشته، تحقيقات بازار گسترده اي از طريق جلسات خصوصي، نمايشگاه هاي تجاري، سمينارها و گروه هاي پژوهشي صورت گرفت. اين تحقيقات براي فهم ارزش درک شده C-HMI و چگونگي تغيير نقش کارکنان با استفاده از فناوري C-HMI انجام شده اند.
دو نکته مهم در تحقيقات مشخص شد. نخست آن که اين فناوري سبب استفاده بهينه تر از منابع انساني مي شود. کاهش زمان مورد نياز براي راه اندازي يک سيستم را مي توان يکي از بهبودهاي اصلي در اين حوزه دانست. از جمله رويه هاي متداول اين است که حين مراحل راه اندازي يک نفر در محل مورد نظر مشغول به کار باشد و ديگري در اتاق کنترل مستقر گردد. يکي از مشتريان اين فناوري، براي مديريت انرژي در ساختمان هاي هوشمند، پرده هاي خودکار را ارائه مي دهد. با بهره گيري از C-HMI، تنها يک نفر به تنهايي قادر خواهد بود فرايند راه اندازي را از راه دور و با کنترل BMS به انجام رساند. اين امر چه در هزينه و چه در زمان موجب صرفه جويي مي شود.
نکته ديگر، اعزام کارکنان به صورت بهينه در واکنش به رويدادها است. با استفاده از پروفايل کارکنان جابجايي پذير و در اختيار داشتن گواهينامه ها و آموزش هاي آنها، مي توان نزديک ترين نيروي مورد تأييد را در واکنش به مشکلات به محل اعزام نمود. در يکي از نمونه ها، سازماني حدود 500 نيرو در بخش نگهداري داشت که در مکان هاي مختلفي مستقر بودند. رديابي و مکان يابي نيروهاي مورد تأييد در چنين سازماني موجب افزايش قابل توجه کارايي خواهد شد. با آن که گروه هاي نگهداري اغلب تا اين اندازه بزرگ نيستند، گروه هاي کوچکتر نيز از دريافت اطلاعات درست براي رفع مشکلات موجود منتفع خواهند شد. به طور مشخص، اين نکته مي تواند در مورد موضوعات حساس و نيازمند اقدام سريع بسيار سودمند باشد.
موضوع امنيت يکي از دغدغه هاي مشترک است که در پذيرش سيستم C-HMI نيز حياتي به نظر مي رسد. اين مسئله شامل امنيت ارتباطات از C-HMI به سيستم نظارتي است تا از حملات افتا با استفاده از سرور جابجايي پذيري به عنوان دروازه اسکادا يا BMS جلوگيري شود. به علاوه، بايد اطمينان حاصل گردد کاربري که وارد حساب کاربري در دستگاه همراه مي شود، همان کسي باشد که اعلام کرده است و نه فرد ديگري که از اطلاعات حساب کاربري براي دسترسي به کنترل تجهيزات سوءاستفاده مي کند.
دسترس پذيري اطلاعات جامع اسکادا و BMS يکي از مهمترين ويژگي هاي شناخته شده در اين زمينه است. توانايي دسترسي به اطلاعات از هر مکان تنها با استفاده از يک اتصال را مي توان يک مزيت محسوب نمود. اين ويژگي به شکل قابل توجهي باعث صرفه جويي در زمان مي شود. هنگامي که فرايند يا امکانات نظارتي به لحاظ جغرافيايي پراکنده هستند، ارزش صرفه جويي در زمان بسيار بيشتر خواهد شد.
در نهايت، بايد گفت که راه حل هاي جابجايي پذيري مبتني بر بافتار با بهره گيري از C-HMI مي توانند بهره وري، راحتي و قابليت استفاده سيستم هاي نظارتي را بهبود بخشند. نظارت بر مکان استقرار منابع جابجايي پذير و خودکارسازي کنترل ها و اطلاعات مبتني بر بافتار، بهره وري و کارايي نيروها را ارتقا مي دهد. در واقع، با اين کار تمام بخش هاي سازمان از ايمني، امنيت، راحتي و کارايي بيشتر بهره مند خواهند شد.
منبع:

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 


آدرس:
تهران، خیابان استاد شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک یک، مرکز مدیریت راهبردی افتا


ایمیل:
info@afta.gov.ir

.