مقالات مرکز
1396/9/1 چهارشنبهنتايج نظرسنجي جديد در حوزه اينترنت اشيا نشان داد:
انتظارات مصرف کنندگان از امنيت دستگاه هاي IoT
نتايج يک نظرسنجي جديد نشان مي دهد که اکثر مصرف کنندگان دستگاه هاي متصل به اينترنت اشيا (IoT)، به خوبي از تهديدات سايبري مرتبط با اين دستگاه ها آگاهي دارند و معتقدند تمهيدات امنيتي چنين دستگاه هايي بايد در خود آنها تعبيه شوند.
شرکت Irdeto، ارائه دهنده خدمات امنيتي، با نظرسنجي از بيش از 7800 مصرف کننده محصولات متصل به IoT در کشورهاي برزيل، چين، آلمان، هند، بريتانيا و آمريکا نگرش آنان نسبت به امنيت دستگاه هاي متصل به شبکه را بررسي کرده است. نتايج اين نظرسنجي نشان مي دهند که مصرف کنندگان دستگاه هاي IoT، به خوبي از تهديدات سايبري مرتبط با IoT آگاهي دارند و اکثر آنان معتقدند تمهيدات امنيتي اين دستگاه ها بايد در خود آنها تعبيه شوند. بيش از سه چهارم از پاسخ دهندگان (78 درصد) اظهار داشتند مي دانند دستگاه هاي هوشمند متصل به شبکه واي فاي منزل شان قابليت آن را دارند که هدف حمله هکرها قرار بگيرند. اين رقم براي افراد بالاي 55 سال به 82 درصد مي رسد.
نکته جالب اينجا است که بيشتر مصرف کنندگان در سراسر جهان (56 درصد) باور دارند که جلوگيري از هک اين دستگاه ها، هم مسئوليت کاربران و هم مسئوليت سازندگان آنها است. همچنين، 15 درصد، تنها مصرف کننده و 20 درصد، تنها سازنده را مسئول تأمين امنيت اين دستگاه ها مي دانند. البته، نگراني ها از امنيت دستگاه هاي هوشمند در مناطق جغرافيايي مختلف نيز متفاوت بوده است. دوپنجم پاسخ دهندگان آلماني (42 درصد) بيان داشتند نگران هکرها نيستند؛ در حالي که 88 درصد برزيلي ها نگران مخاطرات امنيتي IoT هستند. مارک هرن، مدير بخش امنيت IoT در شرکت Irdeto، عنوان داشت: «ما وارد عصر جديدي شده ايم که در آن، سازنده ها ديگر نمي توانند دستگاه ها را توليد کنند، تحويل دهند و بعد به سرعت آنها را فراموش نمايند. در عصر IoT، مسئوليت توليدکنندگان و حتي ارائه دهندگان خدمات جمع آوري داده ها بسيار بيش از تحويل دستگاه ها يا خدمات است. با توجه به مزاياي اتصال پذيري IoT، توليدکنندگان بايد کسب وکار خود را نيز در برابر مخاطرات هک IoT حفاظت نمايند».
وي افزود: «امنيت دستگاه، به روزرساني هاي نرم افزاري و هويت دستگاه، عواملي هستند که در تدوين يک راهبرد قابل اتکا براي تأمين امنيت IoT ضرورت بسياري دارند. سازوکارهاي ارزيابي مخاطرات و تهديدات نيز براي درک تهديدات، ضروري هستند و براي تکامل راهبرد امنيتي و حفاظت از دستگاه ها در درازمدت، به آنها نياز است». اين پژوهش همچنين نشان از گستردگي استفاده از دستگاه هاي هوشمند در خانه ها مي دهد و 81 درصد مصرف کنندگان در سراسر جهان اظهار داشته اند بيش از يک دستگاه هوشمند در خانه خود دارند. يعني به ازاي هر واحد مسکوني به طور متوسط، چهار دستگاه وجود دارد. حدود 80 درصد مصرف کنندگان آمريکايي بيان داشتند حداقل يک دستگاه IoT در خانه دارند که در عين شگفتي، کمترين ميزان را در ميان کشورهايي که مورد بررسي قرار گرفتند، نشان مي دهد.


منبع:

www.infosecurity-magazine.com 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 


آدرس:
تهران، خیابان استاد شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک یک، مرکز مدیریت راهبردی افتا


ایمیل:
info@afta.gov.ir

.