هشدارهای افتایی
در آخرین به‌روزرسانی‌های منتشر شده، سیسکو آسیب‌پذیری هایی را در محصولات خود رفع کرده است که یک مهاجم با سوء استفاده از آن‌ها می‌تواند کنترل دستگاه آسیب‌دیده را بدست آورد.
جزئیات آسیب‌پذیری‌ها در جدول زیر ارائه شده است:
 
محصول آسیب‌پذیر شناسه آسیب‌پذیری درجه حساسیت (CVSS) توضیح
 • Cisco 4000 Series Integrated Services Routers
 • Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers
 • Cisco Cloud Services Router 1000V Series
 • Cisco Integrated Services Virtual Router
CVE-2019-12643 بحرانی (10) منجر به دور زدن فرایند احرازهویت توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6400 Series Fabric Interconnects
 • For information about which Cisco UCS Fabric I
CVE-2019-1966 بالا (7.8) منجر به افزایش سطح دسترسی مهاجم احرازهویت شده با دسترسی محلی می‌شود.
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1965 بالا (7.7) منجر به خرابی سیستم و حمله DoS توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی راه دور می‌شود.
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
CVE-2019-1964 بالا (8.6) منجر به راه‌اندازی مجدد ناگهانی سیستم توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1962 بالا (8.6) منجر به حمله DoS توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
 • Firepower 4100 Series
 • Firepower 9300 Security Appliances
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 1000 Virtual Edge for VMware vSphere
 • Nexus 1000V Switch for Microsoft Hyper-V
 • Nexus 1000V Switch for VMware vSphere
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Fabric Switches in Application Centric Infrastructure (ACI) mode
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
 • UCS 6200 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6300 Series Fabric Interconnects
 • UCS 6400 Series Fabric Interconnects
CVE-2019-1963 بالا (7.7) منجر به راه‌اندازی مجدد ناگهانی سیستم و حمله DoS توسط مهاجم احرازهویت شده با دسترسی راه دور می‌شود.
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1969 متوسط (5.8) منجر به انجام فرایند SNMP polling توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1967 متوسط (8.6) منجر به حمله DoS توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
 • MDS 9000 Series Multilayer Switches
 • Nexus 3000 Series Switches
 • Nexus 3500 Platform Switches
 • Nexus 3600 Platform Switches
 • Nexus 5500 Platform Switches
 • Nexus 5600 Platform Switches
 • Nexus 6000 Series Switches
 • Nexus 7000 Series Switches
 • Nexus 7700 Series Switches
 • Nexus 9000 Series Switches in standalone NX-OS mode
 • Nexus 9500 R-Series Switching Platform
CVE-2019-1968 متوسط (5.3) منجر به راه‌اندازی مجدد ناگهانی سیستم توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.
 • Cisco Nexus 9000 Series Fabric Switches
CVE-2019-1977 متوسط (6.8) منجر به حمله DoS توسط مهاجم احرازهویت نشده با دسترسی راه دور می‌شود.

 
امتیاز دهی
 
 

 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 


آدرس:
تهران، خیابان استاد شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک یک، مرکز مدیریت راهبردی افتا


ایمیل:
info@afta.gov.ir

.