هشدارهای افتایی
چندین هشدار در خصوص وجود آسیب‌پذیری در برخی محصولات زیمنس منتشر شده، لیست محصولات و جزئیات آسیب‌پذیری‌ها بصورت زیر است:

:منابع
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-282-02
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-282-03
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-282-04
https://ics-cert.us-cert.gov/advisories/ICSA-18-282-05

 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 


آدرس:
تهران، خیابان استاد شهید مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه شهدا، پلاک یک، مرکز مدیریت راهبردی افتا


ایمیل:
info@afta.gov.ir

.