حوزه ارزیابی و اعتبار بخشی
فهرست شرکت‌های دارای پروانه فعالیت خدمات افتا
شرکت‌های دارای پروانه در حوزه آموزش: (دانلود فایل pdf)
این تقسیم‌بندی بر اساس سند معرفی دوره‌های آموزشی افتا است که از اینجا قابل دسترسی است.

شرکت‌های دارای پروانه در حوزه عملیاتی: (دانلود فایل pdf)

شرکت‌های دارای پروانه در حوزه فنی، گرایش نصب و پشتیبانی محصولات فتا: (دانلود فایل pdf)
دارنده پروانه فعالیت خدمت حوزه فنی گرایش نصب و پشتیبانی محصولات فتا، شرکتی است که علاوه بر داشتن فرآیندهای متناسب، با نصب و پشتیبانی و ارتباط با مشتری، دانش فنی پایه در حوزه آن محصولات را دارا است. این پروانه‌ی فعالیت به هیچ عنوان به معنای تایید امنیتی و یا گواهی امنیتی محصول نیست و معیار تایید امنیتی یک محصول، صدور گواهی ارزیابی امنیتی برای آن است.

شرکت‌های دارای پروانه در حوزه مدیریتی: (دانلود فایل pdf)